تصاویر | گورستان‌ موتورسیکلت‌ها در آریزونا

روایت یک عکاس از شهر تهران
گورستان موتورسیکلت‌ها در آریزونا که بیش از هزاران موتورسیکلت در آن جمع آوری شده است.

روایت یک عکاس از شهر تهران