عکس| یک ایرانی- آمریکایی معاون فرماندار ایالتی در آمریکا شد

روایت کواکبیان از درس خواندن در حوزه،ازدواج با همسر برادر شهیدش و نقشه کشیدن برای بیرون کردنش ازمجلس
سیروس حبیب، آمریکایی ایرانی‌الاصل برای نخستین بار به عنوان معاون فرماندار واشنگتن در آمریکا انتخاب شد. حبیب در هشت سالگی به دلیل بیماری بینایی اش را از دست داد.

روایت کواکبیان از درس خواندن در حوزه،ازدواج با همسر برادر شهیدش و نقشه کشیدن برای بیرون کردنش ازمجلس

نصب بیتالک