راه‌اندازی نخستین بانک اشک ایرانی

روایت محمدرضا خاتمی از ارتباط فراکسیون امید با عقبه تشکیلاتی جریان اصلاحات
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی از راه اندازی نخستین بانک اشک ایرانی در بیمارستان فارابی خبر داد و آن‌را تحولی نوین در علم پزشکی عنوان کرد.

روایت محمدرضا خاتمی از ارتباط فراکسیون امید با عقبه تشکیلاتی جریان اصلاحات

دانلود تلگرام