نفتی‌ها صاحب بانک می‌شوند

روایت مجری معروف تلویزیون از پیاده‌روی اربعین
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به حجم عظیم مراودات پولی و مالی در صنعت نفت، گفت: این صنعت به یک بانک تخصصی نیاز دارد.

روایت مجری معروف تلویزیون از پیاده‌روی اربعین

واتساپ جی بی