تاکید وزیر ارشاد بر اهمیت نقش پژوهش در آسیب شناسی اجتماعی

روایت فاطمه هاشمی از حمایت برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه از احمدی‎نژاد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «سازمان و دستگاهی مطلوب است که امور آن بر ریل پژوهش و مبتنی بر نظام نیازسنجی، آسیب شناسی و سیاستگذاری اداره شود.»

روایت فاطمه هاشمی از حمایت برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه از احمدی‎نژاد