روسیه با طرح ضدسوری فرانسه مخالفت کرد

روایت علم‌الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا /هر زمزمه سیاسی ضد بسیج زمزمه آمریکایی است
ایرنا نوشت: روسیه با طرح ضدسوری فرانسه در پوشش برگزاری کنفرانس حمایت از گروههای مسلح موسوم به معارضان میانه رو که بسیاری از آنها در صف گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره می جنگند، مخالفت کرد.

روایت علم‌الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا /هر زمزمه سیاسی ضد بسیج زمزمه آمریکایی است