حجت‌الاسلام طباطبایی از حسین فریدون عیادت کرد

روایت صالحی از زمانی که رییس دانشگاه شریف بود و مریم میرزاخانی آنجا درس می خواند
ایلنا نوشت: حجت‌الاسلام طباطبایی به عیادت حسین فریدون رفت.

روایت صالحی از زمانی که رییس دانشگاه شریف بود و مریم میرزاخانی آنجا درس می خواند