تصویر هوایی از بین الحرمین در شب‌های محرم

روایت جهانی از وضعیت ایران در زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری
در عکس زیر تصویر هوایی از بین الحرمین در شب‌های محرم را می‌بینید.

روایت جهانی از وضعیت ایران در زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری