مفسر آمریکایی: پیروزی ترامپ، ضربۀ بزرگ سفید پوستان بود

روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی
ایرنا نوشت: مفسر سیاسی آمریکا، پیروزی دونالد ترامپ در این دوره از انتخابات را نشانگر ضربه ای نژاد پرستانه بر پیکر کشور در حال تغییر آمریکا و واکنشی نسبت به باراک اوباما در مقام نخستین رییس جمهوری سیاهپوست این کشور توصیف کرد.

روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی