دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش: اجرای سند ۲۰۳۰ پس از بیانات رهبری متوقف شد و به بایگانی پیوست

روایت تجمل‌گرایی پس از مرگ در یک مستند
تسنیم نوشت: نویدادهم گفت: شورای عالی آموزش و پرورش، اجرای سند ۲۰۳۰ در نظام آموزش و پرورش را برای همیشه متوقف کرد.

روایت تجمل‌گرایی پس از مرگ در یک مستند