بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت تشییع شهدای فاجعه حلّه

روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا
سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت تشییع شهدای فاجعه تروریستی حلّه در خوزستان بیانیه داد.

روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا