خودروی 52 میلیون تومانی که 4 ستاره شد

روایت اینستاگرامی محسن رضایی از یک اسطوره
ساندرو تنها خودروی چهار ستاره کیفی شناخته شد.

روایت اینستاگرامی محسن رضایی از یک اسطوره

oxin channel