انتصاب مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان بعنوان رئیس شورای پایایی شبکه برق سمنان

روایت‌ تکان‌دهنده فرار کودک خیابانی از مرکز شبانه‌روزی بهزیستی
طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند ، مدیر کل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق و دبیر شورای پایایی شبکه برق کشور، مهندس سید علی اکبرصباغ رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان بعنوان رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق سمنان منصوب گردید

روایت‌ تکان‌دهنده فرار کودک خیابانی از مرکز شبانه‌روزی بهزیستی