«فامیلی» یک برنامه‌ساز قدیمی در تلویزیون

رهبر انقلاب: رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده وجود نخواهد داشت
ایسنا نوشت: حسین فردرو، از برنامه‌سازان قدیمی تلویزیون از تولید و پخش مسابقه جدیدی با عنوان «فامیلی» برای شبکه پنج خبر داد.

رهبر انقلاب: رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده وجود نخواهد داشت