رونمایی غیررسمی از گوشی بلک بری مرکوری با کیبورد فیزیکی در نمایشگاه لاس‌وگاس

رهبر انقلاب در دوران دانش آموزی به کدام درس بیشتر علاقه داشتند؟
پرچم‌دار جدید بلک بری با کیبورد فیزیکی در نمایشگاه لاس‌وگاس رونمایی غیر رسمی شد.

رهبر انقلاب در دوران دانش آموزی به کدام درس بیشتر علاقه داشتند؟