کی‌روش پاسخ خبرنگاران کره‌ای را داد/تعویق تمرین تیم‌ملی به دلیل باران شدید

رهبر انقلاب: برداشت تمام‌شدن مبارزه، خیانت به انقلاب است
پیروزی دیلی نوشت:بازیکنان تیم‌ملی فوتبال کشورمان تمرینات خود را زیر باران برگزار کردند.

رهبر انقلاب: برداشت تمام‌شدن مبارزه، خیانت به انقلاب است