سه نقطه کلیدی اقتصاد ایران کجاست؟

رنکینگ جدید لیگ‌های آسیایی؛ ایران در خطر کسر سهمیه
یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند؛ چرا که اعتماد به بخش خصوصی، تنها راه مقابله با رکود اقتصادی و معضل بیکاری در کشور است.

رنکینگ جدید لیگ‌های آسیایی؛ ایران در خطر کسر سهمیه