باکو – ایروان ، ضرورت خویشتن داری

رقم بلیط دربی در آلمان چقدر است؟
طولانی شدن مناقشه قره باغ نه به نفع طرف های درگیر و نه به نفع امنیت منطقه است و باکو و ایروان باید با خویشتن داری و پرهیز از درگیری نظامی، حل و فصل بحران را از طریق مسالمت آمیز پیگیری کنند.

رقم بلیط دربی در آلمان چقدر است؟