استفاده از سبوس به صورت غیرمجاز در نانوایی ها+گزارش

رقابت هواپیماهای دوباله قدیمی

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

ین روزها در نانوائیها هنگام پخت نان سبوس بصورت مستقیم اضافه می شود که این کار برای سلامت انسان خطراتی را بدنبال دارد.

رقابت هواپیماهای دوباله قدیمی

دانلود بیتالک