سقوط مرگبار پراید به داخل کانال آب در مشهد

رقابت خواننده پاپ و یک بازیگر در برنامه «بوی عیدی»
مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: سقوط پراید به داخل کانال آب و زیرگذر جاده در مسیر قوچان به مشهد مرگ راننده را رقم زد.

رقابت خواننده پاپ و یک بازیگر در برنامه «بوی عیدی»