تصاویر | صید، تنها راه نجات ماهی‌ها از خشکی هامون

رشد صادرات ایران به سوریه
تالاب بین‌المللی هامون رو به خشکی است و گروه‌های صیادی در استان سیستان و بلوچستان در حال جمع‌آوری ماهی از درون این تالاب هستند تا آن ها را قبل از آنکه از خشکیدن هامون بمیرند، به بازارهای منطقه عرضه کنند.

رشد صادرات ایران به سوریه