اولین رقابت خودروهای بدون راننده در پیست مسابقات اتومبیل‌رانی

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اعلام شد
برای اولین‌بار خودروهای بدون راننده در مسابقات اتومبیل‌رانی حضور پیدا کردند.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اعلام شد