صعود جانبازان به قله 3000 متری هشتاد پهلو خرم آباد

رشت با صعود تیم سپیدرود به لیگ برتر، غرق شادی شد
جانبازان لرستان به مناسبت روز جانباز به قله 3000 متری هشتاد پهلو در خرم آباد صعود کردند

رشت با صعود تیم سپیدرود به لیگ برتر، غرق شادی شد