«مادرم، ایران» در برج آزادی

رسوایی قلیان‌کشی این بار دامن تیم مورینیو را گرفت
برج آزادی از یکشنبه 12 دی میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «مادرم، ایران» می‌شود.

رسوایی قلیان‌کشی این بار دامن تیم مورینیو را گرفت