کشف 7 عامل سرطان‌زا جدید توسط محققان

ردپای ترامپ و هیلاری در اینستاگرام محسن رضایی
ایرنا نوشت: مطالعات جدید نشان می دهد پنج ویروس، یک حلال صنعتی و فلز کبالت جزء مواد سرطان زا هستند

ردپای ترامپ و هیلاری در اینستاگرام محسن رضایی

دانلود رایگان اینستاگرام