انتقادات صریح یک امام جمعه از نهضت آزادی یک روز بعد از مراسم تشییع ابراهیم یزدی

رحیمی: مجلس حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی را بررسی می‌کند
آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در کرج یک روز بعد از مراسم تشییع ابراهیم یزدی انتقاداتی را متوجه نهضت آزادی کرد.

رحیمی: مجلس حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی را بررسی می‌کند