داستانک رمضان ۲/ راضی‌ام

رحمتی: کادر فنی اطلاعات خوبی از العین به ما داده است/ منتظر حمایت هواداران هستیم
محمدرضا مهاجر

رحمتی: کادر فنی اطلاعات خوبی از العین به ما داده است/ منتظر حمایت هواداران هستیم