علیپور بهانه‌ای برای حذف رامین!

رتبه نخست ایران در تولید آهن اسفنجی
آی اسپورت نوشت:اولین جلسه تمرینی پرسپولیس بعد از بازگشت به تهران، در شرایطی برگزار شد که از دو مهره اخراجی اردویِ امارات، فقط یک نفر از آن‌ها به تیم برگشته بود.

رتبه نخست ایران در تولید آهن اسفنجی