چین بزرگ‌ترین کارخانه برق در جهان را می‌سازد

رتبه برتر کنکور علوم تجربی: عاشق پروازم و می‌خواهم خلبان شوم
ادغام Shenhua-Guodian اولین ادغام در میان چند ادغام انگشت شمار در صنعت برق چین است که برای سیاست گذاری برتر و سعی در کاهش ظرفیت بیش از حد صنعتی و تعداد شرکت های دولتی انجام شده است.

رتبه برتر کنکور علوم تجربی: عاشق پروازم و می‌خواهم خلبان شوم