تاکید معاون استاندار بر کمک به حفظ کارخانه سیمان بیجار

رتبه استان کردستان در دفع بهداشتی و تصفیه فاضلاب دو برابر میانگین کشوری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در جلسه ای که به منظور بررسی و رفع مشکل تامین سوخت کارخانه سیمان بیجار تشکیل شد، تاکید کرد: با توجه به اهمیت کارخانه سیمان بیجار برای کردستان، همه ما باید برای ادامه بقای آن تلاش کنیم.

رتبه استان کردستان در دفع بهداشتی و تصفیه فاضلاب دو برابر میانگین کشوری است