تا اطلاع ثانوی؛ محدوده زوج و فرد جزو محدوده طرح ترافیک است

رایزنی رژیم صهیونیستی با روسیه برای ممانعت از فروش تسلیحات نظامی به ایران
میزان نوشت: تا اطلاع ثانونی، محدوده زوج و فرد جزو محدوده طرح ترافیک محسوب شده و تنها خودروهای دارای طرح می‌توانند در این مسیرها حضور پیدا کنند.

رایزنی رژیم صهیونیستی با روسیه برای ممانعت از فروش تسلیحات نظامی به ایران