زلزله ۳.۵ریشتری در جوکار همدان

راه آهن ملایر به فیروزان افتتاح شد
زمین لرزه ای با قدرت 3.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) جوکار ملایر در استان همدان را لرزاند.

راه آهن ملایر به فیروزان افتتاح شد