استقرار ۲۴۰ صندوق اخذ رای در شهرستان اردبیل

راه‌اندازی موزه‌های خصوصی در اردبیل
تسنیم نوشت: ۲۴۰ صندوق اخذ رای برای جمع‌آوری آرای مردم در شهرستان اردبیل مستقر می‌شود.

راه‌اندازی موزه‌های خصوصی در اردبیل