فیلم | پرواز خطرناک جنگنده سوییسی کنار هواپیمای همراهان پوتین

ران مرغ گران شد، ماهی ثابت ماند
جنگنده‌های سوییسی در جریان پرواز هواپیمای اعضای هیئت همراه رئیس جمهور روسیه به صورت خطرناکی به این هواپیما نزدیک شدند.

ران مرغ گران شد، ماهی ثابت ماند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر