حضور یک نیمه‌ای سردار آزمون در پیروزی 6 گله روبین‌کازان

راست‌های افراطی با مخالفان خود در برلین درگیر شدند
تیم فوتبال روبین‌کازان با 6 گل تیم آنژی را شکست داد.

راست‌های افراطی با مخالفان خود در برلین درگیر شدند