سن مصرف «گل» به ﺩبیرستان ها رسید!

راز سر به مهر جنایت خانوادگی
«خبرجنوب» نوشت: کارشناس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز تاکید کرد: لازم است، خانواده ها زیان های مصرف و شیوه توزیع مواد مخدر جدید به ویژه «گل» و «دستمال» را بشناسند.

راز سر به مهر جنایت خانوادگی