مسئولان از ارائه آمارهای غیر واقعی پرهیز کنند

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی در دورود بازدید کرد
امام جمعه پلدختر گفت: مسئولان باید آمارهایی ارائه دهند که با واقعیت همخوانی داشته باشد بعضی آمارها ماورای خارجی ندارند که این امر موجب دل سردی مردم می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی در دورود بازدید کرد