پروازی که با ۱۸ ساعت تاخیر مواجه شد

رئیس سازمان بسیج: سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی،بهائیت است
میزان نوشت: پرواز شماره 269 هواپیمایی ایران ایر از مشهد به تهران با 18 ساعت تاخیر مواجه شده است.

رئیس سازمان بسیج: سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی،بهائیت است