چگونه ۵۰۰ سال زمان صرف حل مشکلات نکنیم

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه فرارسیدن نوروز را تبریک گفتند
محمدرضا نجفی‌منش

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه فرارسیدن نوروز را تبریک گفتند