تصاویر | ترافیک شدید در مرز چذابه

رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد
زائران اربعین حسینی با بسته شدن مرز مهران در تلاش هستند از مرزهای دیگر به کربلا سفر کنند. تصاویر زیر ترافیک شدید در مرز چذابه را نشان می‌دهد.

رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی