موانع پیش روی ایران برای صادرات گاز

رئیس‌جمهوری از خدمات استاندار تهران قدردانی کرد
ایران در مسیر رساندن سطح تولید گاز خود از میدان گازی پارس جنوبی به بیش از تولید قطر است.

رئیس‌جمهوری از خدمات استاندار تهران قدردانی کرد