روحانی:می‌خواستید جوانان ما در حصر و‌انزوا باشند /مگر فشارنیاوردید /حرف‌های جلسات خصوصی را بگویید

«رئال مادرید ۱۱ – بارسلونا ۱» از حافظ به شهرزاد رسید
حجت الاسلام والمسلمین حسن در محل برگزاری همایش زنان حامی حسن روحانی در ورزشگاه شهید شیرودی گفت:

«رئال مادرید ۱۱ – بارسلونا ۱» از حافظ به شهرزاد رسید