بازیگر پنهان صنعت خودرو ایران کیست؟

دی‌میستورا زمان دور بعد مذاکرات آستانه و ژنو را اعلام کرد
رفع انحصار و ایجاد رقابت، شرط لازم برای پویایی اقتصاد می باشد. از آنجا که با وجود رقابت، کارایی بازار بالا رفته و تولیدکنندگان سعی در بالا بردن کیفیت محصولات خود می کنند.

دی‌میستورا زمان دور بعد مذاکرات آستانه و ژنو را اعلام کرد