تصاویر | کاشت کلزا در هشت‌بندی هرمزگان برای اولین بار

دیدار وزیر خارجه مصر با همتای آمریکایی
برای نخستین‌ بار برخی از کشاورزان در منطقه هشت‌بندی استان هرمزگان اقدام به کشت محصول کلزا در مزارع خود کرده‌اند.

دیدار وزیر خارجه مصر با همتای آمریکایی