فیلم | سخت‌ترین لحظه صداپیشه جناب خان | ارائه جالب یک دیالوگ در ۴ حالت

دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ / وضعیت زنان در نروژ چگونه است؟
محمد بحرانی صداپیشه جناب خان مهمان برنامه خندوانه بود. او به درخواست رامبد جوان یک دیالوگ را در چند حالت مختلف بازی کرد.

دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ / وضعیت زنان در نروژ چگونه است؟