کاهش 6 درصدی جرائم نیروهای مسلح

دیدار مدیرکل استاندارد لرستان از بروجرد
ایرنا نوشت : رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور گفت: با اجرای طرح آگاه سازی نیروهای مسلح، جرائم این نیروها در کشور 6 درصد کاهش داشته است.

دیدار مدیرکل استاندارد لرستان از بروجرد