دولتها همیشه زنجیره تولید و عرضه مرغ را خراب می‌کنند

دیدار حسین انتظامی با نمایندگان رسانه‌ای کره و آذربایجان
مدیرعامل یک واحد تولیدی مرغ در کشور گفت: بزرگترین چالش بخش کشاورزی در ایران “خرد بودن” واحدهای تولیدی است.

دیدار حسین انتظامی با نمایندگان رسانه‌ای کره و آذربایجان

دانلود برنامه ایمو