رشد ۵۳ درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه

دکتر شیخ حمید عیدی به دیار باقی شتافت
معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از رشد ۵۳ درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه در اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۹۵ به صورت حسابرسی نشده خبر داد.

دکتر شیخ حمید عیدی به دیار باقی شتافت