موضوعی پنهان روی صحنه تئاتر

دومین شهر گران کشور بعد از تهران کجا است؟
نمایش «ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی» به نویسندگی و کارگردانی جلال تجنگی تا روز جمعه 26 آذر هر روز ساعت 18 در تماشاخانه سنگلج اجرا خواهد شد.

دومین شهر گران کشور بعد از تهران کجا است؟