تبریز از مدارس غیر مستحکم رنج می برد / الزام بازسازی 450 مدرسه فرسوده

دومین جشنواره ملی گیلاس اشنویه
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی علت تاسیس نشدن مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستان تبریز را کفایت فضاهای آموزشی و نیاز نداشتن به مدرسه در گذشته تلقی کرد و گفت: در گذشته به همین دلیل توجه خیرین به این مسئله بسیار کم بوده ولی در حال حاضر تبریز از داشتن مدارسی با بناهای غیر مستحکم و فرسوده رنج می برد.

دومین جشنواره ملی گیلاس اشنویه